آدرس : مشهد، خیابان هاشمیه، نبش هاشمیه 6، ساختمان آبان پلازا ، طبقه منهای 1

تلفن تماس : 90002130 (بدون پیش کد شهر)