درخواست لایسنس نرم افزار

تکنولوژی به سرعت درحال پیشرفت است و استفاده ما از آن روز به روز بیشتر میشود. هر روز نرم افزارهای جدیدی با امکانت مختلف تولید و عرضه می شود و برای استفاده از آنها باید لایسنس یا مجوز استفاده از آن را خرید.

بر این اساس، تیم تامین کالا در رایت کلیک در صورت امکانِ خرید و استفاده ی آن محصول در ایران، لایسنس مورد درخواست شما را برایتان خرید می نماید.