Kaspersky Managed Detection and Response

بررسی اجمالی

امروزه بیشتر شرکت ها در تلاش برای پیدا کردن متخصصین و منابع مورد نیاز هستند، تا تهدید های سایبری که برسر راه انها قرار دارد را خنثی کنند و پاسخ مناسب را به انها بدهند. تیم های امنیتی با اداره کردن ابزارها و سیستم ها میتوانند گیج شوند و زمان کمی برای رسیدگی و انالیز برای انها باقی بماند. این زمانی است که Kaspersky MDR نقش ایفا می کند.

متخصصین شناخته شده جهانی

ما یکی از موفق ترین تیم های شکار تهدید را در این صنعت با تجربه ای بالغ بر 25سال تحقیق بر روی حمله های هدفمند گرد هم اوردیم.

پاسخ های خودکار

 مدیریت و قطع خودکار و یا مهار تهدیدها کسپرسکی یک واکنش سریع را ارائه می دهد، در حالی که تمام فعالیت ها را تحت کنترل شما نگه می دارد.

شکار فعال تهدیدها

 نشان گر های اختصاصی حمله، کسپرسکی MDR با شناسایی تهدیدهای بدافزاری که ممکن است ابزارهای پیشگیری و تشخیص خودکار انها را از دست داده باشند.

تکنولوژی های پیشرفته حفاظتی

فناوری امنیتی پیشرو ، Kaspersky MDR براساس تهدیدهای منحصر به فرد در حال حاضر و روش های ماشین لرنینگ پیشرفته برای حفاظت و شناسایی و پاسخگویی به تهدید های پیشرفته.

Kaspersky Managed Detection and Response

Kaspersky Managed Detection and Response

چرا کسپرسکی MDR

حفاظت اداره شده تمام وقت درمقابل تهدیدهای امروزی با Kaspersky MDR

  • مدل های ماشین لرنینگ ثبت شده و هوش تهدیدهای منحصر به فرد و راه های اثبات شده موثر دنبال کردن و ثبت تهدیدها 

  • شناسایی و اولویت بندی و پاسخ دهی کاملا مدیریت شده

  • دید کامل از تمام فعالیت های مخرب مشاهده شده و گزارش وضعیت موارد امنیتی درحال حاضر شما ، تا این اطمینان را به شما بدهد که اگاهی کامل از موقعیت حال حاضر خود دارید.

خرید kaspersky
kharid kaspersky

انعطاف پذیری متناسب با نیاز بخش های مختلف سازمانی از طریق کسپرسکی MDR

  • اجرا سریع و مقیاس پذیر عملکرد امنیتی ، فناوری اطلاعات را بدون نیاز به سرمایه گذاری بر روی کارمندان و یا متخصصین بیشتر امکان پذیر میکند.

  • پاسخ های تصادفی راهنمایی شده یا خودکار که  امکان عکس العمل سریع را در زمانی که همه فعالیت ها در کنترل شماست را فراهم میکند .

  • عملکرد انعطاف پذیر برای تیم های IT توسعه یافته. واگذاری تریاژهای تصادفی خود و عملیات تحقیق به کسپرسکی و تمرکز برروی منابع گران خانگی برای واکنش نشان دادن به خروجی های حساس و اساسی.

هزینه به صرفه و توجیه شده در سرمایه گذاری برروی تیم امنیت 

  • اطمینان از شناخت جدیدترین تهدیدهایی که به طور مداوم شما از انها در حفاظت هستید.

  • توانایی اداره اتفاقات پیچیده و کاهش حداکثری هرینه های مرتبط ، بدون نیاز به استخدام و یا اموزش متخصصین امنیت خانگی.

  • از بزرگترین مزیت ها داشتن مرکز عملیات امنیتی خودتان بدون هیچ هزینه مرتبط و یا منابع و تعهدات اضافی.

خرید کسپرسکی سازمانی

ویژگی های پیشرو کسپرسکی MDR 

کسپرسکی MDR

سرویس های دیگر 

 مجموعه ای از المان های انتخابی که به صورت مجزا میتوانند استفاده شوند تا عملکرد خدمات ما را با توجه به نیازهای خاص شما در صورت نیاز به انعطاف پذیری بیشتری ارائه دهند.

مناسب برای

هر سازمانی که برای مقابله با تهدیدات پیچیده مشابه APTها عمل میکند، به ویژه در سازمان های زیر :

Kaspersky Managed Detection and Response

پشتیبانی خیلی مهمه !

برخی از مشتریان رایت کلیک