Kaspersky Managed Detection and Response

بررسی اجمالی

امروزه بیشتر شرکت ها در تلاش برای پیدا کردن متخصصین و منابع مورد نیاز هستند،تا تهدید های سایبری که برسر راه انها قرار دارد را خنثی کنند و پاسخ مناسب را به انها بدهند. تیم های امنیتی با اداره کردن ابزارها و سیستم ها میتوانند گیج شوند و زمان کمی برای رسیدگی و انالیز برای انها باقی بماند. این زمانی است که MDR نقش ایفا می کند.

Kaspersky Managed

متخصصین شناخته شده جهانی

ما یکی از موفق ترین تیم های شکار تهدید را در این صنعت با تجربه ای بالغ بر 25سال تحقیق بر روی حمله های هدفمند گرد هم اوردیم.

Kaspersky Managed

پاسخ های خودکار

 اداره و قطع خودکار و یا مهار تهدیدها یک واکنش سریع را ارائه می دهد، در حالی که تمام فعالیت ها را تحت کنترل شما نگه می دارد.

Kaspersky Managed

شکار فعال تهدیدها

 نشان گر های اختصاصی حمله، با شناسایی تهدیدهای بدافزاری که ممکن است ابزارهای پیشگیری و تشخیص خودکار انها را از دست داده باشند.

Kaspersky Managed

تکنولوژی های پیشرفته حفاظتی

فناوری امنیتی پیشرو ، براساس تهدیدهای منحصر به فرد در حال حاضر و روش های ماشین لرنینگ پیشرفته برای حفاظت و شناسایی و پاسخگویی به تهدید های پیشرفته.

Kaspersky Managed Detection and Response

Kaspersky Managed Detection and Response

چرا کسپرسکی MDR

حفاظت اداره شده تمام وقت درمقابل تهدیدهای امروزی

  • مدل های ماشین لرنینگ ثبت شده و هوش تهدیدهای منحصر به فرد و راه های اثبات شده موثر دنبال کردن و ثبت تهدیدها 

  • شناسایی و اولویت بندی و پاسخ دهی کاملا مدیریت شده

  • دید کامل از تمام فعالیت های مخرب مشاهده شده و گزارش وضعیت موارد امنیتی درحال حاضر شما ، تا این اطمینان را به شما بدهد که اگاهی کامل از موقعیت حال حاضر خود دارید.

kaspresky
kaspersky

انعطاف پذیری متناسب با نیاز بخش های مختلف سازمانی

  • اجرا سریع و مقیاس پذیر عملکرد امنیتی ، فناوری اطلاعات را بدون نیاز به سرمایه گذاری بر روی کارمندان و یا متخصصین بیشتر امکان پذیر میکند.

  • پاسخ های تصادفی راهنمایی شده یا خودکار که  امکان عکس العمل سریع را در زمانی که همه فعالیت ها در کنترل شماست را فراهم میکند .

  • عملکرد انعطاف پذیر برای تیم های IT توسعه یافته. واگذاری تریاژهای تصادفی خود و عملیات تحقیق به کسپرسکی و تمرکز برروی منابع گران خانگی برای واکنش نشان دادن به خروجی های حساس و اساسی.

هزینه به صرفه و توجیه شده در سرمایه گذاری برروی تیم امنیت 

  • اطمینان از شناخت جدیدترین تهدیدهایی که به طور مداوم شما از انها در حفاظت هستید.

  • توانایی اداره اتفاقات پیچیده و کاهش حداکثری هرینه های مرتبط ، بدون نیاز به استخدام و یا اموزش متخصصین امنیت خانگی.

  • از بزرگترین مزیت ها داشتن مرکز عملیات امنیتی خودتان بدون هیچ هزینه مرتبط و یا منابع و تعهدات اضافی.

kaspreskey

ویژگی های پیشرو کسپرسکی MDR 

kasperesky

سرویس های دیگر 

 مجموعه ای از المان های انتخابی که به صورت مجزا میتوانند استفاده شوند تا عملکرد خدمات ما را با توجه به نیازهای خاص شما در صورت نیاز به انعطاف پذیری بیشتری ارائه دهند.

مناسب برای

هر سازمانی که برای مقابله با تهدیدات پیچیده مشابه APTها عمل میکند، به ویژه در سازمان های زیر :

پشتیبانی خیلی مهمه !

برخی از مشتریان رایت کلیک